Plzeňské ohýnky - úvod.

XIII. ročník

22. září 2018
areál ŠKODALAND u vodní nádrže
České údolí (Borská přehrada)


Doprava na ŠKODALAND

Fotosoutěž z ohňostrojů 2017 se nekoná

Stránky se průběžně aktualizují. Prosíme při opětovné návštěvě našich stránek o občerstvení textu - F5. Děkujeme za pochopení.    

 Poděkování  
Rádi bychom poděkovali všem partnerům za finanční i nefinanční podporu, díky níž se tato rozsáhlá akce mohla uskutečnit. Od prvního odpálení ohňostroje v roce 2005 se staly Plzeňské ohýnky tradiční a hojně navštěvovanou událostí v regionu. Za podporu též děkujeme všem návštěvníkům akce, kterých se letos sešlo na desítky tisíc. Účast, jež se každým rokem navyšuje, dokládá úspěch této jedinečné akce a současně odráží její nepopiratelnou pozici a význam v kulturní nabídce Plzeňského kraje.  Hlavním cílem projektu byla propagace města Plzně, jakožto kulturního a společenského zprostředkovatele nabízejícího vyžití pro všechny věkové kategorie; dále pak podpora vícedenní návštěvnosti města Plzně a okolí.  
Projekt Plzeňské ohýnky již několik let překračuje hranice Plzeňského kraje a stává se akcí celorepublikovou, a to i se zahraniční publicitou a přesahem. Ohýnky se i v roce 2018 zařadily mezi největší ohňostrojné události v Evropě (dalšími jsou například přehlídky ve Štětíně či Berlíně). Čeští a zahraniční návštěvníci události využili nejen programovou nabídku Ohýnků, ale současně nabídku města jako takového (kulturní akce ve městě a regionu, památky, sport) a podpořily tak opět naplnění jeho turistické koncepce.  
Plzeň je město s více než 700 let dlouhou historií, jež se odráží nejen v jeho stavbách a historickém centru. Tato metropole má svým návštěvníkům co nabídnout v jakékoliv roční době: kavárny a restaurace, druhou největší synagogu v Evropě, muzea       a galerie a celou škálu kulturních akcí aj. přehlídek. Akce Plzeňské ohýnky se navíc koná v multifunkčním areálu ŠKODALAND u Borské přehrady, jež je častým místem turistů a návštěvníkům poskytuje zázemí nejrůznějších sportovišť      a dalšího vyžití. Každoroční monitoring prováděný během akce vykazuje bohatou účast nejen z řad tuzemských návštěvníků (K. Vary, Tachov, Cheb, Chomutov, Žatec, Praha, Příbram, Olomouc, Brno, Ústí nad Labem, H. Králové, Strakonice,            Č. Budějovice,…), ale i zahraničních turistů (PL, SK, DE, …). S ohledem na charakter akce a navazující program, návštěvníci často využívají nabídky ubytování ve městě a přilehlém okolí a podporují tak jeho příjezdový cestovní ruch.  
V rámci projektu Plzeňské ohýnky 2018 nedošlo k žádnému významnému selhání v některé z produkčních či jiných organizačních složek události. Projekt se však každoročně dotýká dvou svých „slabin“, a to s příjmy z vybraného vstupného (cena vstupenky 20 Kč nepřináší projektu výrazný příjem na pokrytí jeho nákladů) a provázanost této „návštěvnické složky“ s počasím (akce se odehrává za každého počasí). Druhou slabinou, jež navazuje na předchozí, je počet neplatících návštěvníků – lokace události umožňuje této skupině návštěvníků shlédnout přehlídku ohňostrojných profesionálů z ostatních lokací Borské přehrady, bez nutnosti vstupu do areálu ŠKODALANDU. Pořadatel se za pomoci nabídky doprovodného programu každoročně snaží danou skupinu nalákat do prostor areálu, v němž se akce koná.  
V závěru si Vás dovolujeme pozvat na 14. ročník Plzeňských ohýnků, který se bude konat v září 2019.

 

Akce se koná za každého počasí!

Navštivte naši stránku na Facebooku
https://www.facebook.com/plzenske.ohynky

Plzeňské ohýnky

Plakát pro akci Plzeňské ohýnky 2018

OHŇOSTROJE - Plzeňské ohýnky