Historie

Projekt Plzeňské ohýnky je tradiční přehlídkou profesionálních ohňostrojů, jež se každoročně koná v multifunkčním areálu plzeňského ŠKODALANDU na Borské přehradě. V pořadí již XIII. ročník Plzeňských ohýnků přinese i v roce 2018 přehlídku ohňostrojných profesionálů z České republiky, Slovenska, Polska a Německa. Tuto tradiční událost podporuje bohatý doprovodný program v podobě hudebních koncertů, šermířských vystoupení, autogramiád, představení vozidel firmy Půjčujeme káry, pouťových atrakcí pro děti i dospělé atd. viz: PROGRAM.

 V letošním roce se mezi tyto interprety zařadí hudební koncert skupiny AC/DC revival z Německa doplněný o autogramiádu, dále rocková kapela Sifon a populární revivalová skupina VÍLA AnÁLKA.

 Vystoupení inspirované kelty, vikingy, dobou gotiky včetně ohnivé show Vám předvede skupina historického šermu PANTALEON Tlučná.

 Ke 100. výročí vzniku Československa se můžete blíže seznámit s Klubem 4. obrněné divize Plzeň a plzeňskými Pětatřicátníky, jež návštěvníkům představí období první republiky.

 Letošní novinkou je prezentace ZOO Plzeň s Mgr. Martinem Vobrubou, který vám představí živého hada.

 Areál ŠKODALANDU nabízí všem věkovým skupinám různá sportoviště na beachvolejbal, nohejbal, ping-pong, minigolf, inline dráhu, skatepark, půjčovnu lodiček a mnohé další.

 Zajištěno je i bohaté občerstvení.

Akce bude zakončena vyhodnocením nejlepších ohňostrojných přehlídek a udělením slavnostních cen, a to rovnou ve třech sekcích: cena odborné poroty o pohár hejtmana PK, cena diváků o pohár starosty MO Plzeň 3 a cena udělovaná pořadatelem za nejlépe synchronizovanou hudbu.

 

Projekt Plzeňské ohýnky 2017 je XII. ročník mezinárodní soutěže ohňostrojů, spojený s doprovodným kulturním programem, zaměřeným na všechny věkové kategorie.

V roce 2017 chceme návštěvníkům pro velký ohlas opětovně nabídnout velkolepý souboj vybraných ohňostrojařských firem z České republiky, Polska, Německa a Slovenska, pro které je toto klání prestižní záležitostí.

   Příprava soutěžního ohňostroje trvá až jeden měsíc. Celý projekt plánujeme na dva dny, 15. a 16. září 2017 v prostorách multifunkčního sportovního a kulturního areálu ŠKODALAND (u vodní nádrže Borská přehrada), který nabídne divákům i účinkujícím kvalitní zázemí v podobě nejrůznějších sportovišť a správní budovy. Na pódiu se postupně představí hudební skupiny nejrůznějších hudebních žánrů tak, aby si návštěvníci mohli vybrat dle svého hudebního apetitu. Vlevo od pódia bude postavený dobový vojenský tábor s technikou vojenských historických vozidel US Army.

   Hlavní partneři projektu jsou Městský obvod Plzeň 3, Plzeňský kraj, město Plzeň a další.

Návštěvníky čeká opět bohatý kulturní program (přiložený scénář).

V pátek 15. září zahrají dvě hudební skupiny a dva soutěžní ohňostroje - zástupci SLOVENKA, POLSKA. V sobotu 16. září zahrají tři hudební skupiny a dva soutěžní ohňostroje - zástupci NĚMECKA, ČESKÉ REPUBLIKY. Po ukončení soutěže ohňostrojů v sobotu bude hodnocení diváků a odborné poroty. Dále čeká na návštěvníky bohaté občerstvení, pro nejmenší návštěvníky a jejich doprovod jsou připraveny nejrůznější pouťové atrakce, na které jsou zvyklí. Po ukončení oficiální části mohou návštěvnici v areálu ještě posedět a strávit tak příjemný zbytek večera s country kapelou. Pro velký úspěch je opět plánovaný přenos hudby k ohňostrojům prostřednictvím rádia . Živé vysílání ocení především návštěvníci, kteří se včas nedostanou do areálu a mohou poslouchat hudbu k ohňostrojům v autě, kam dojedou nebo v klidu doma. V roce 2015 se ukázalo, že projekt opět přilákal celé rodiny, které v rámci multifunkčního sportovního a kulturního areálu – ŠKODALAND strávily příjemné odpoledne a večer, neboť krom kulturního programu, který máme přichystaný, areál nabízí nejrůznější sportoviště (beachvolejbal, nohejbal), ping-pong, minigolf, inline dráhu, skatepark atd.

PODĚKOVÁNÍ

XII. ROČNÍK PLZEŇSKÝCH OHÝNKŮ

Ve dnech 15. a 16. září 2017 se v areálu plzeňského ŠKODALANDU konala v pořadí již dvanáctá přehlídka Plzeňských ohýnků. Dvoudenní soutěž profesionálních ohňostrojů uvítala zástupce z Polska, Slovenska, České republiky a Německa. Tradičně byla doplněna o pestrý doprovodný program v podobně hudebních koncertů, šermířských vystoupení, autogramiád a dalších atrakcí pro děti i dospělé. Projekt se uskutečnil za podpory Města Plzně, Městského obvodu Pzeň 3, Plzeňského kraje a dalších partnerů z řad soukromého a neziskového sektoru. Akce byli přítomni starosta Městského obvodu Plzeň 3 Radislav Neubauer, místostarosta Radoslav Škarda, místostarosta David Procházka, zastupitelka Plzeňského kraje Radka Trylčová a mnozí další. 

Cenu odborné poroty a pohár hejtmana Plzeňského kraje získal německý ohňostroj organizace Corolful PYRO z Burkhardtsorfu. Cenu diváků a pohár věnovaný starostou Městského obvodu Plzeň 3 získal český ohňostroj zástupců organizace A - PYRO ohňostroje Praha a třetí cenu, udělovanou pořadatelem za nejlépe synchronizovanou hudbu, obdrželi polští BAJKA PYROTECHNIK Waršava. 

Rádi bychom poděkovali všem partnerům za finanční i nefinanční podporu, díky níž se tato rozsáhlá akce mohla uskutečnit. Od prvního odpáleného ohňostroje v roce 2005 se staly Plzeňské ohýnky tradiční a hojně navštěvovanou událostí v regionu. Za podporu též děkujeme všem návštěvníkům akce, kterých se v obou dnech sešlo dohromady přes 20 000. Účast, jež se každým rokem navyšuje, dokládá úspěch této jedinečné akce a současně odráží její nepopiratelnou pozici a význam v kulturní nabídce Plzeňského kraje. 

V závěru si vás dovolujeme pozvat na 13. ročník Plzeňských ohýnků, který bude opět dvoudenní a uskuteční se v termínech 21. a 22. září 2018. Program příštího roku nabídne návštěvníkům mnohé novinky, ať již v podobě doprovodných akcí, tak i jednotlivých ohňostrojařských přehlídek.

Dne 19. září 2015 jsme uspořádali ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 3, Městem Plzeň, Plzeňským krajem, Plzeň 2015 a za podpory dalších partnerů jubilejní 10. ročník Plzeňských ohýnků - soutěže ohňostrojů o pohár hejtmana Plzeňského kraje s doprovodným kulturním programem.

Chceme poděkovat všem partnerům za podporu projektu nejen finanční, ale i materiální, bez které se roční příprava tak velikého projektu nedá uskutečnit. Jako čestné hosty a startéry jednotlivých ohňostrojů jsme pozvali zástupce MO Plzeň 3 starostu pana Radislava Neubaera, za město Plzeň náměstka primátora pana Pavla Kotase a za Plzeňský kraj hejtmana pana Václava Šlajse.

Vítězem 10. ročníku soutěže ohňostrojů se stala firma z Maďarska Leskovics Pirotechnika. Cenu diváků - česká firma Ohňostroje na míru a cenu za hudbu  - firma z německa Dreamfireworks.
Pohár vítěznému teamu př
edal osobně pan hejtman Václav Šlajs. Byli jsme překvapeni velkou návštěvností, podle odhadů bylo až 50 000 diváků nejen v areálu, ale i kolem celé přehrady.

                                                                                        Ladislav Kincl

Pořadí soutěžních ohňostrojů 19 září 2015

Odborná porota - celkový vítěz - Maďarsko - LESKOVICSPIRO.HU pohár věnovaný panem hejtmanem
vítěz u diváků - Česko - Ohňostroje na míru Děčín
vítěz nejlepší hudba - Německo - DREAMFIREWORKS.DE

 Zde můžete shlédnout soutěžní ohňostroje letošního ročníku.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI-TMHXI_RJC6oRSsp-yCUmEKxtbI7-gX
Vítězný ohňostrj z Maďarska je zde.

Projekt Plzeňské ohýnky 2015 je již X. ročník mezinárodní soutěže ohňostrojů, spojený s doprovodným kulturním programem, zaměřeným na všechny věkové kategorie.

Záštitu nad letošním ročníkem převzal hejtman Plzeňského kraje pan Václav Šlajs, který věnuje i pohár pro vítěze.
V roce 2015 chceme návštěvníkům pro velký ohlas opětovně nabídnout velkolepý souboj vybraných ohňostrojařských firem z České republiky, Maďarska a Německa,pro které je toto klání prestižní záležitostí.

   Příprava soutěžního ohňostroje trvá až jeden měsíc. Celý projekt plánujeme na den 19. září 2015 v prostorách multifunkčního sportovního a kulturního areálu ŠKODALAND (u vodní nádrže Borská přehrada), který nabídne divákům i účinkujícím kvalitní zázemí v podobě nejrůznějších sportovišť a správní budovy. Na pódiu se postupně představí hudební skupiny nejrůznějších žánrů tak, aby si návštěvníci mohli vybrat dle svého hudebního apetitu. Vlevo od pódia bude postavený dobový vojenský tábor s technikou vojenských historických vozidel US Army.

  Projekt je realizován za podpory - Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury, Městského obvodu Plzeň 3, Plzeňského kraje a dalších.

Návštěvníky čeká opět bohatý kulturní program.

V sobotu 19. září zahrají tři hudební skupiny a od 21,00 budou tři soutěžní ohňostroje. Po ukončení soutěže ohňostrojů bude hodnocení diváků a odborné poroty. Dále čeká na návštěvníky bohaté občerstvení, pro nejmenší návštěvníky     a jejich doprovod jsou připraveny nejrůznější pouťové atrakce, na které jsou zvyklí. Po ukončení oficiální části mohou návštěvnici v areálu ještě posedět a strávit tak příjemný zbytek večera s country kapelou. Pro velký úspěch je opět plánovaný přenos hudby k ohňostrojům prostřednictvím rádia Kiss Proton. Živé vysílání ocení především návštěvníci, kteří se včas nedostanou do areálu a mohou poslouchat hudbu k ohňostrojům v autě, kam dojedou nebo v klidu doma. V roce 2014 se ukázalo, že projekt opět přilákal celé rodiny, které v rámci multifunkčního sportovního a kulturního areálu – ŠKODALAND strávili příjemné odpoledne i večer, neboť krom kulturního programu, který máme přichystaný, areál nabízí nejrůznější sportoviště: beachvolejbal, nohejbal, ping-pong, minigolf, inlinovou dráhu, skatepark atd.

Poděkování partnerům a hodnocení soutěžních ohňostrojů.

Chceme poděkovat všem partnerům za podporu projektu nejen finanční, ale i materiální, bez které se roční příprava tak velikého projektu nedá uskutečnit. Jako čestné hosty a startéry jednotlivých ohňostrojů jsme přivítali starostu MO Plzeň 3 pana Jiřího Strobacha, místostarostu MO Plzeň 3 pana Radislava Neubauera, náměstkyni primátora paní Evu Herinkovou a další čestné hosty.

Dne 20. září 2014 jsme uspořádali ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 3 a za podpory dalších partnerů IX. ročník Plzeňských ohýnků - soutěže ohňostrojů s doprovodným programem.

Na prvním místě se umístil ohňostroj Slovinské firmy. Pohár předal pan MUDr. Václav Šimánek Ph.D. - člen Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví. Na druhém místě se umístil ohňostroj z Plzně a na třetím místě ohňostroj z Pardubic.

 Poděkování patří pořadatelům, Policii ČR a Městské policii oddělení Bory, že se nestala žádná mimořádná událost a vše proběhlo v poklidu. Za pořadatele projektu se chceme omluvit občanům, kteří bydlí v blízkosti areálu ŠKODALANDU za dočasná dopravní omezení. Ukázalo se, že je opravdu, z důvodu dosažení maximálně možné bezpečnosti návštěvníků i občanů trvale bydlících, uzavírka nutná.

 Na pódiu vystupovaly různé hudební kapely, aby si každý návštěvník mohl vybrat žánr, který se mu nejvíc líbí. Pokud ani tento program diváky nezaujal, mohli se jít podívat na historická vozidla a stanový tábor Klubu 4. obrněné divize Plzeň.

 O další zábavu se postaraly Modelářský klub Doubravka, pouťové atrakce a bohaté občerstvení.

U vchodu do areálu byla postavena vstupní brána mediálního partnera rádia Kiss Proton. U každého vstupu jsme umístili podrobný bodový program a tak byli návštěvníci informováni ihned při příchodu a mohli se rozhodnout, kam se půjdou v areálu podívat.

 Byli jsme opět mile překvapeni počtem návštěvníků, který se zvyšoval s blížícím se začátkem ohňostrojů. I navzdory nepříliš pěknému počasí, byla návštěvnost opravdu vysoká. Můžeme tedy říci, že Plzeňské ohýnky lákají stále více diváků.

                                                                                       Ladislav Kincl

Videa Plzeňských ohýnků 2014 na YOUTUBE.

Vítězný ohňostroj loňských ohýnků:


Videa Plzeňských ohýnků na YOUTUBE.

První soutěžní ohňostroj:
Plzeňské ohýnky 2010, Panta, Třinec

Druhý soutěžní ohňostroj:
Plzeňské ohýnky 2010, Novotný, Česká Lípa

Třetí soutěžní ohňostroj:
Plzeňské ohýnky 2010, Klásek, Ostrava

Pro velký úspěch v roce 2009 (cca 70 000 návštěvníků) bude i letos na lukách u svatého Jiří - na Doubravce zářit nad Plzní v pátek nesoutěžní ohňostroj a v sobotu tři soutěžní ohňostroje, kterým bude předcházet bohatý kulturní program.

Co se skrývá pod názvem Plzeňské ohýnky? Jedná se o soutěž profesionálních firem, které provádí ohňostroje. Příprava soutěžního ohňostroje trvá dva až tři měsíce. První a nejtěžší úkol je vybrat správnou hudbu. Po sestavení hudebního scénáře se podle hudby sestaví (osadí výrobky) vlastní ohňostroj. Každá soutěž má daná pravidla, pro všechny stejná. Od nás dostaly tři soutěžící firmy čas - délku ohňostroje – minimálně 10 minut s hudbou a počet velkých závěrečných efektů.

Co nového můžeme veřejnost čekat? I letošní ročník je pod patronátem primátora města Plzně Ing. Pavla Rödla, který věnoval pohár pro vítězné družstvo. Program bude opět dvoudenní. Produkce začne již v pátek 17. září od 17.00 hodin zábavný kulturní program - kolotoče, prodej tomboly (cca 300 cen) a hry šermířů. Ve 20,30 hodin start ohňostroje starostkou obvodu Plzeň 4 Jarmilou Jakubcovou. Po skončení ohňostroje ve 21.45 Sebranka country.

Na IV. ročníku se ukázalo a potvrdilo, že přišly opět celé rodiny a tak jsme i letošní produkci směřovali programově opět na všechny věkové kategorie. Hlavní program v sobotu 18. září od 14.00 hodin, v 15.00 7 nedostatečných, 16.00 Mazec divadlo pro děti, 17.25 Slepá kolej, 18.50 ELAN revival a po ohňostrojích 22.00 Desperáto country.

Ve 20.00 pozve moderátor na pódium hosty, kteří budou losovat 10 hlavních cen (barevná televize / 82 cm) a startovat jednotlivé ohňostroje.

O dobrou zábavu se také postarají zábavné atrakce - kolotoče, střelnice, různá nafukovací skákadla, houpačky atd. Pro mlsné jazýčky chutné občerstvení a pro dobrou náladu pivo, víno a pro děti limonády, zmrzlina, cukrová vata a cukrovinky všeho druhu.

Šermířská skupina bude ukazovat historické hry, které si děti budou moci vyzkoušet. A po velkém ohlasu přijedou znovu historická vozidla. Opět bude i videoprojekce, která bude snímat na plátno dění kolem pódia. V prostoru vedle pódia bude stan, ve kterém budou ukázky výroby tělesně postižených spoluobčanů z chráněných dílen z města Stod.

Na závěr chceme za organizátory poděkovat všem, kteří nám pomáhají materiálně a finančně, bez jejich podpory by se tak skvělý projekt nezdařil.

Ukázka vítězného ohňostroje 1. ročníku
Vítězem se stala firma LAKI

Ve dnech 18. a 19. září 2009 jsme uspořádali ve spolupráci s Městem Plzeň, Plzeňským krajem, Městským obvodem Plzeň 4-Doubravka a za podpory dalších partnerů 4. ročník Plzeňských ohýnků - soutěže ohňostrojů s doprovodným programem.

Chceme poděkovat všem partnerům za podporu projektu nejen finanční, ale i materiální, bez které se roční příprava tak velikého projektu nedá uskutečnit. Jako čestné hosty a startéry jednotlivých ohňostrojů jsme přivítali v pátek pana JUDr. Hynka Bróma, starostu MO Plzeň 4. V sobotu pana JUDr. Jiřího Pospíšila, poslance PS PČR, exministra spravedlnosti: pana Václava Koubíka, člena Rady Plzeňského kraje pro oblasti kultura, památková péče, cestovní ruch a marketing a za Město Plzeň pana primátora Ing. Pavla Rödla, který se ze zdravotních důvodů omluvil.

Vítězovi Pyro JÍVA Praha, byl předán pohár věnovaný panem primátorem. Na druhém místě, jen o dva body, byla firma Hajšman Plzeň, na třetím Agentura LEV z Opavy.

Poděkování patří pořadatelům, policii ČR, městské policii Doubravka, že se nestala žádná mimořádná událost a vše proběhlo v poklidu. Za pořadatele projektu se chceme omluvit občanům, kteří bydlí v blízkosti areálu u svatého Jiří za dočasná dopravní omezení. Ukázalo se, že je opravdu, z důvodu dosažení maximálně možné bezpečnosti návštěvníků i občanů trvale bydlících, uzavírka nutná.

Doprovodný program se odehrával na dvou pódiích. Na hlavním pódiu vystupovaly hudební kapely různých žánrů, aby si každý návštěvník mohl vybrat žánr, který se mu nejvíc líbí. Na druhém pódiu mohli diváci shlédnout několik vystoupení skupiny historického šermu a mezi pódii se pohyboval kejklíř a předváděl své dovednosti.
Pokud ani tento program diváky nezaujal, mohli se jít podívat na historická vozidla a stanový tábor Klubu 4.obrněné divize Plzeň. O další zábavu se postaraly i pouťové atrakce.
U vchodu do areálu byla postavena vstupní brána mediálního partnera rádia Kiss Proton, na kterou jsme umístili podrobný bodový program, a tak byli návštěvníci informováni ihned při příchodu a mohli se rozhodnout, kam se půjdou v areálu podívat. Velký zájem byl i u stánku Chráněných dílen ze Stoda, kde se vystavovaly výrobky invalidních občanů.
Když se začalo stmívat byla využita videoprojekce, která zachycovala nejen dění na hlavním pódiu, ale i program na druhém pódiu. O přestávkách se promítala loga partnerů.

Byli jsme opět mile překvapeni počtem návštěvníků, který se zvyšoval s blížícím se začátkem ohňostrojů. I vedoucího hudební skupiny COP, která vystoupila v pátek večer, prohlásil, že tolik lidí na žádné plzeňské akci ještě nezažil. V pátek se na ohňostroje přišlo podívat cca 15 000 diváků a v sobotu přišlo podle odhadů až 50 000 diváků, ale přesné počty se dají jen těžko odhadnout.
Aby například v Jateční ulici byl zachován alespoň minimální průjezd vozidel v obou směrech, musela řídit provoz Policie ČR . Můžeme říci, že Plzeňské ohýnky lákají stále více diváků.

Letošním ročníku Plzeňských ohýnků byli diváci hlavně spokojeni, že mohli hudbu k ohňostrojům poslouchat přímo z rádia v autech i doma. Ohlasy máme z Bor, Slovan, Lochotína, Košutky, Doubravky, ale i z Bílé Hory a Červeného Hrádku.
Na parkovišti určeném pro návštěvníky Plzeňských ohýnků bylo možno vidět poznávací značky z Českých Budějovic, Strakonic, Domažlic, Klatov, ale i ze Středočeského a Karlovarského kraje.

Moc nás těší, že se Plzeňské ohýnky staly již tradicí. Dokonce jsme už obdrželi dotazy na termín příštího ročníku 2010, protože cestovní kanceláře by rády připravily zájezdy na tuto akci. Jsme rádi, že vynaložená práce a propagace projektu zaujala návštěvníky nejen z Plzeňského kraje. Tímto bychom chtěli poděkovat všem partnerům projektu a návštěvníkům za jejich účast a těšíme se na setkání s nimi na příštím, již 5. ročníku Plzeňských ohýnků.

Hlavní pořadatel Ladislav Kincl

Prohlédněte si plakát, program a billboard čtvrtého ročníku akce Plzeňské ohýnky 2009.

Na třicet tisíc lidí si v sobotu večer nenechalo ujít třetí ročník Plzeňských ohýnků. Nebe nad plzeňskou Doubravkou u kostela sv. Jiří rozzářily soutěžní ohňostroje profesionálních firem. Tři týmy se utkaly o Plzeňský pohár 2008, který pro vítěze věnoval primátor města Plzně Pavel Rödl.

Krátce po šesté již byly připraveny všechny tři odpaliště umístěné na druhé straně za řekou. Poslední okamžiky čekání na první ohňostroj zpříjemnila skupina historického šermu, která svůj tábor rozbila přímo na louce. Malé i velké zaujala nejen svým vystoupením, ale i ohnivou show. Nechyběly ani pouťové atrakce a stánky, které lákaly svou vůní a mlsnotami.

Pravidla hry byla jasná. Šlo především o čas. Každý ohňostroj byl vytvořen na hudební předlohu, přičemž délka ohňostroje neměla být kratší než deset minut a navíc byl předepsán přesný počet závěrěčných ran, tzv. pum. Jednotlivá čísla se tak střídala s přehlídkou barev a světel. "Příprava ohňostroje je složitá a náročný je především výběr hudební předlohy, od které se odvíjí výběr efektů. Celá show je hlavně divadlem pro návštěvníky. Diváci jsou tou nejspravedlivější porotou a oni sami svým křikem a potleskem dají najevo, kdo se má stát vítězem letošního ročníku", vysvětlil organizátor akce a zkušený odborník v oblasti ohňostrojů a zábavné pyrotechniky Ladislav Kincl. K přípravě ohňostroje se běžně používají výrobky III. třídy, které jsou již určeny pouze zkušeným odpalovačům s platným průkazem, kteří jsou schopni synchronizovanně střílet i zněkolika míst.

Před každým z ohňostrojů byla odpálena oznamovací petarda. Tohoto úkolu se zhostili hosté večera - starosta obvodu JUDr. Hynek Brom, primátor města Ing. Pavel Rödl a náměstek hejtmana Plzeňského kraje a poslanec PS PČR Ing. Vladislav Vilímec.

Vítězem přehlídky ohňostrojců se stal Miloslav Hromádko - CBS Security Agency z Nového Bydžova. Pohár předala druhá vicemiss 1998 Petra Faltýnová.

Není pochyb o tom, že každý z navštěvníků odcházel s pocitem, že alespoň na několik okamžiků se přenesl do jiných sfér a nechal se unést atmosférou barev, světel a hudby.

Prohlédněte si plakát, program a billboard třetího ročníku akce Plzeňské ohýnky 2008.

Druhý ročník akce Plzeňské ohýnky se konal dne 22. 9. 2007 na Doubravce v Plzni. Doprovodný program začal od 16:00 hodin. Vystoupila Petra Černocká, skupina Kečup, skupina LEADER a Slepá kolej. Pro širší zábavu byly k dispozici kolotoče a občerstvení.

První soutěžní ohňostroj začal cca ve 22:00 hodin a odpálil jej starosta JUDr. Hynek Brom. Druhý ohňostroj pak odpálila Mgr. Petra Fischerová a třetí soutěžní ohňostroj odpálil Ing. Vladislav Vilímec.

Prohlédněte si plakát, program a billboard druhého ročníku akce Plzeňské ohýnky 2007.

Akci navštívilo 30.000 diváků a kolik se jich dívalo z oken se dá těžko odhadnout. Vítězem a pohár primátora města Plzně si odvezla firma Pyro Art do Olomouce.

Na třicet tisíc lidí z Plzně i jejího okolí přilákala v sobotu večer ohňostrojová show na prostranství u kostela svatého Jiří. Krátce po desáté odpálili organizátoři první ze tří ohňsotrojů. Předtím se zde konaly koncerty, návštěvníci mohli vyzkoušet i všechny možné pouťové atrakce... Nakonec diváci potleskem, jehož hlučnost snímal decibelometr, oceňovali nejatraktivnější ohňostrojový zážitek.

MF Dnes, 20. 9. 2007

Tato akce má přínos nejen pro Doubravku ale i celou Plzeň. Samozřejmě jsme rádi, že se koná u nás, protože tím se náš malý obvod také zviditelní. Je to vděčná záležitost pro celé město, protože lidé v jednom okamžiku uvidí různé ohňostoroje a mohou porovnávat. Na druhou stranu firmy, které se budou na akci prezentovat, mohou mezi sebou soutěžit.

Hynek Brom, Deník, 20. 9. 2007

Show se na rozdíl od minulého roku, kdy byla v pátek, uskuteční v sobotu zadarmo s velkým doprovodným programem. A hlavně bude slosovatelná tombola... Loni byly dva tisíce platících a dalších diváků, ale tipuji, že 15 tisícovek se tísnilo za ploty. Letos jich čekáme ještě víc. Byli bychom rádi, pokud by se jejich počet vyšplhal na 30 až 40 tisíc. Nad nimi budou bdít policisté, strážníci i zdravotníci, aby v případě potřeby poskytli první pomoc.

Deník, 20. 9. 2007

První ročník akce Plzeňské ohýnky se konal dne 6. 10. 2006 na Doubravce v Plzni. Vítězem 1. ročníku se stala firma LAKI. Na druhém místě se umístila firma Pyro Moravia a třetí místo obsadila společnost Merlin Brno.

Ohňostrojová show je těžko popsatelný zážitek, oproti běžným ohňostrojům se navíc kombinuje s hudbou. Ladislav Kincl patří k předním českým „ranařům". Zkušený odborník přes zábavní pyrotechniku se v oblasti ohňostrojů pohybuje profesionálně již čtrnáctým rokem.

Deník, 12. 10. 2006

Před setměním byl připraven kulturní program. Vystoupily kapely No problem, Gipsy hery band a Viktorky. Svůj stan zde také rozbíjela skupina historického šermu Pantaleon z Tlučné. Jedenáct jejích členů se připravovalo na šermířská vystoupení a ohnivou show, kterou ukáží v přestávkách mezi třemi soutěžními ohňostroji.

Deník, 7. 10. 2006

Trojice soutěžních ohňostrojů ozdobila v pátek večer nebe nad plzeňskou Doubravkou. Ze země pozorovaly vybuchující světlice tisíce lidí. Vítězem přehlídky Plzeňský pohár 2006 se stala plzeňská společnost Laki. Organizátoři hodnotí první ročník akce jako úspěšný a počítají s jejím pokračováním i v dalších letech.

Deník, 9. 10. 2006

Téměř neustále tleskání doprovázené hurónským jásotem při obzvlášť povedených výbuších světlic. Tak vypadal první ročník přehlídky ohňostrojů Plzeňský pohár 2006, který se konal v pátek večer na louce u sv. Jiří na Doubravce. Spokojení nakonec nebyli jen přihlížející lidé, ale i organizátoři. V oploceném areálu a jeho blízkém okolí se po slabší odpolední návštěvě večer sešlo téměř 10 tisíc návštěvníků. Ještě další tisíce postávali na vzdálenějších loukách a kopcích.

Deník Plzeň, 9. 10. 2006

Akce se koná za každého počasí!

Navštivte naši stránku na Facebooku
https://www.facebook.com/plzenske.ohynky

Plzeňské ohýnky

Plakát pro akci Plzeňské ohýnky 2018

OHŇOSTROJE - Plzeňské ohýnky